کمپرسورهای رفت و برگشتی

مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی و ساخت قطعات و تعمیرات کمپرسورهای رفت و برگشتی بر اساس الزامات استاندارد API618 در شرکت هانیاگ انجام می گردد. این شرکت موفق شده است قطعاتی شامل شاتون، ژورنال بیرینگ، کراس هد، پیستون راد، مجموعه کامل پکینگ استافینگ باکس، اویل وایپر، پیستون، لاینر، رایدر رینگ، پیستون رینگ، ولوهای مکش و تخلیه و همچنین قطعات جانبی کمپرسورهای رفت و برگشتی را به روش مهندسی معکوس و طراحی مجدد تولید نماید.