کوپلینگهای انعطاف پذیر

شرکت هانیاگ توانسته است علاوه بر قطعات توربین، پمپ، کمپرسور و کنترل ولو، محموعه های دیگری را نیز برای صنایع مختلف به روش مهندسی معکوس تولید تماید. کوپلینگ های انعطاف پذیر دیسکی یکی از مجموعه هایی است که توسط این شرکت مطابق استاندارد API671 و یا AGMA ساخته می شوند.