کمپرسور اسکرو

این کمپرسورها شامل دوعدد روتور با پره های مارپیچ می باشند که علاوه بر انتقال هوا یا گاز، عمل فشرده سازی را نیز انجام می دهند. کم بودن صدای عملکرد، اشغال فضای کم و تعمیر و نگه داری ساده از مزایای این نوع کمپرسورها می باشد. مهندسی معکوس و ساخت روتور و قطعات جانبی و همچنین بازسازی روتورها از جمله خدمات شرکت هانیاگ می باشد.